Noclegi w Krakowie

Krakowskie Noclegi to ciągle powiększająca się najlepsza baza mieszkań w Krakowie, ciesząca się zaufaniem szerokiego grona klientów. Oddajemy do państwa dyspozycji, szereg lokali, które można dobrać do swoich potrzeb. W ofercie posiadamy luksusowe apartamenty, wiele przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze apartamenty są wynajmowane podczas podróży biznesowych i pracy delegowanej. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim apartamenty w obrębie Centrum Starego Miasta, Rynku Głównego, Wawelu i Dzielnicy Kazimierz w Krakowie. Jak również Nowej Huty i innych dzielnic. Zapraszamy.

 
 
 
 

Informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych.


 

Niniejszym informujemy , że ZAP Nieruchomości 30-047 Kraków, ul. Szybka 23c, przechowuje i przetwarza następujące Pani / Pana dane osobowe:

·Imię i Nazwisko

·Adres mailowy

Jeśli w przesyłanym do nas mailach znajdują się inne dane , takie jak:

·Numer telefonu

·Adres lokalu w której jest Pan/Pani zamieszkuje

·Inne, które w ramach łączącej nas umowy lub dobrowalnie Pani/Pan nam udostępnił,

to również je przechowywujemy.


 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Piotr Zając prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Piotr Zając ZAP Nieruchomości 30-047 Kraków, ul. Szybka 23c

 NIP 677-158-34-15 , Regon 350123160


Usuwanie danych:

1.Zobowiązujemy się do sukcesywnego usuwania danych wszystkich osób, którzy z nami korespondowali i z którymi nie łączą nas żadne umowy i wzajemne zobowiązania.

2.Pani/ Pan może wysłać do nas prośbę o usuniecie swoich danych z naszej bazy adresowy, co niezwłocznie zrobimy.

3.Pani /Pana dane są przez nas wykorzystywanie wyłącznie do celów w jakich zostały nam udostępnione.


 

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych

1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

2. Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Mamy nadzieję, że pozostanie Pani/Pan nadal w naszej bazie kontaktów mailowych.

Z poważaniem ZAP Nieruchomości
Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Korzystania z serwisu rezerwacji i zawiera zasady ochrony informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez właściciela serwisu.
Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie. Serwis ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności w Serwisie. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem akceptacji Regulaminu. Administratorem bazy danych osobowych przetwarzanych w serwisie krakowskienoclegi.pl
jest właściciel serwisu z siedzibą w 31-831 Kraków, ul. Szybka 23c. Wszystkie dane osobowe, podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem.  
Administrator stosuje Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu krakowskienoclegi.pl jest akceptacja regulaminu przez Użytkownika podczas rejestracji w portalu. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać przetwarzanych danych osobowych w żaden sposób z zastrzeżeniem organów uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w niezbędnym zakresie. Administrator umożliwia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności ich aktualizacji i informacji o zakresie przetwarzanych danych. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, wobec której nie zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie lub postępowanie o ustanowienie doradcy tymczasowego, która korzysta z usług serwisu. Za Użytkownika uważa się również osobę, która dokonała rezerwacji apartamentu podając swoje dane osobowe. Użytkownik nie może naruszać praw osób trzecich ani zamieszczać treści niezgodnych z prawem, lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo sprawdzania danych. Użytkownik w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podał podczas procesu rejestracyjnego.Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Korzystanie z serwisu i oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 
Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Używane są również w celu tworzenia anonimowych, agregowanych statystyk,
które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika,
aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies”
albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej,
w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

 tel 660 418 480 

Krakowskie Noclegi - wszystkie prawa zastrzeżone