Noclegi w Krakowie

Krakowskie Noclegi to ciągle powiększająca się najlepsza baza apartamentów w Krakowie o ugruntowanej pozycji na rynku, ciesząca się zaufaniem szerokiego grona klientów. Oddajemy do państwa dyspozycji, szereg mieszkań, które można dobrać do swoich potrzeb. W ofercie posiadamy luksusowe apartamenty z klimatyzacją czy garażem, wiele przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze apartamenty są wynajmowane podczas podróży biznesowych i turystycznych. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim apartamenty w obrębie Centrum Starego Miasta, Rynku Głównego, Wawelu i Dzielnicy Kazimierz w Krakowie. Zapraszamy.

 
 
 
 

REGULAMIN

I.. ROZDZIAŁ- WPROWADZENIE

Administratorem systemu rezerwacyjnego jest właściciel domeny krakowskienoclegi.pl, z siedzibą w 31-831 Kraków, ul. Szybka 23c. System krakowskienoclegi.pl nie jest stroną umowy o świadczenie usług zakwaterowania w prezentowanych w serwisie obiektach. Umowa zawierana jest pomiędzy właścicielem lokalu, świadczącym usługi zakwaterowania w danym obiekcie, a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego (klientem), na warunkach określonych w regulaminie poniżej.

II. ROZDZIAŁ- POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, oraz warunki wynajmu i zakwaterowania obiektów noclegowych zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.krakowskienoclegi.pl. a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Zapoznanie się z regulaminem użytkownik potwierdza przed dokonaniem rezerwacji poprzez zaznaczenie stosownego pola.

3. Dokonanie rezerwacji w serwisie, oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego, poprzez system on-line lub rezerwacji telefonicznej i jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wszelkich jego postanowień. Dokonana rezerwacja wiąże się z jednoczesnym zawarciem umowy wynajmu obiektu noclegowego pomiędzy klientem a właścicielem zarezerwowanego obiektu.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji, on-line lub rezerwacji telefonicznej przez krakowskienoclegi.pl.

5. Każdy, kto dokona rezerwacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednocześnie akceptuje jego postanowienia.

6. Rezerwacji telefonicznych można dokonywać: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

7 Zastrzega się brak kontaktu telefonicznego w święta i dni wolne od pracy przypadające od poniedziałku do piątku, z przyczyn niezależnych od Administratora sytemu, a wynikające z postanowień sposobu rezerwacji zawartego w regulaminie.

8. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Klient” oznacza ono osobę zdefiniowaną w formularzu rezerwacji jako “Osoba odbierająca klucze” i odwrotnie.

9. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “krakowskienoclegi.pl” oznacza ono firmę jak również właściciela domeny obsługującą system rezerwacji, działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

III. ROZDZIAŁ- ZAKRES UMOWY

1. Zakres umowy najmu i zakwaterowania w obiekcie noclegowym obejmuje umowę zawartą pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu i zakwaterowanie.

2. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu podczas pobytu to wyłączna sprawa klienta. Całkowitą cenę za usługi dodatkowe dodatkowe można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu.

3.W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) przy założeniu normalnego korzystania z tych mediów przez klienta oraz sprzątanie końcowe.

4.Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, związanych z zakwaterowaniem, ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za pobyt ze zwierzęciem („OPCJA PUPIL”). Właściciel obiektu może natomiast zaproponować na stronie swojego obiektu inne dodatkowe usługi za dodatkową opłatą, ale rodzaj, zakres, cenę usług klient indywidualnie ustala z właścicielem obiektu.

5. Obiekty, zwane dalej "apartamentami", wynajmowane są na doby. Dłuższe pobyty objęte są sporządzeniem odrębnej umowy najmu obiektu. W apartamentach zabrania się palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia.

6. Apartamenty zapewniają wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników w przypadku pobytu długoterminowego co 7 dni lub częściej na specjalne życzenie gościa odpłatnie.

7. Doba zaczyna się o 14:00 a kończy o godzinie 11:00.

8. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie rezerwacji obiektu noclegowego w zamieszczonej na stronie informacji.

10. Wynajem apartamentu na okres dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) wymaga podpisania między Klientem a właścicielem obiektu umowy najmu długoterminowego.

11. Apartament jest obiektem wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o których mowa w kodeksie cywilnym.

IV. ROZDZIAŁ- REZERWACJA

1.Możliwa forma płatności to: gotówka, przelew bankowy, karta kredytowa

2. Rezerwując obiekt wymaga się od klienta alternatywnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego rezerwacji w następujący sposób:

a) umieszczonego na stronie internetowej krakowskienoclegi.pl, apartamentu wraz z kalendarzem rezerwacji, wybraniu okresu pobytu i liczby osób. Wykonaniu obliczenia przyciskiem -„PRZELICZ” wartości rezerwacji. Potwierdzeniu kliknięciem –„ROZPOCZNIJ REZERWACJĘ”, która odbywa się „On-Line”, oświadczeniu woli. Odbywa się to bezpośrednio w serwisie krakowskienoclegi.pl poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej interesującego nas apartamentu. Akceptacji warunków regulaminu poprzez jego oznaczenie. Aktywacją płatności poprzez kliknięcie w przycisk usługi- „REZERWUJ TERAZ”. Zalogowaniu do usługi PayU. Autoryzacji zamówienia poprzez wykonanie dyspozycji płatności – „PRZELEWY ONLINE”. Potwierdzeniu płatności poprzez kliknięcie –„POPRAWNA AUTORYZACJA. Z chwilą otrzymania zgłoszenia (wstępnej rezerwacji) do klienta zostaje wysłane potwierdzenie wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki. W momencie dokonania wpłaty zaliczki, potwierdza się rezerwację dokonania przez klienta umowy o świadczenie usług zakwaterowania i wynajmu pomiędzy właścicielem a klientem. Umowę uważa się za zawartą.

b) poprzez rozmowę telefoniczną z naszym konsultantem pod numerami telefonów znajdującymi się w zakładce „Kontakt” w systemie rezerwacji krakowskienoclegi.pl, oświadczeniu woli i wypełnieniu formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej pod kalendarzem interesującego nas apartamentu. Z chwilą otrzymania zgłoszenia (wstępnej rezerwacji) do klienta zostaje wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenie wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki. Wraz z wpłatą zaliczki na wskazane konto, rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej. W momencie telefonicznego potwierdzenia rezerwacji przez klienta umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

c) poprzez kontakt z naszym konsultantem za pomocą komunikatora Skype – krakowskienoclegi i wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej pod kalendarzem interesującego nas apartamentu. Z chwilą otrzymania zgłoszenia (wstępnej rezerwacji) do klienta zostaje wysłane potwierdzenie wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki. Wraz z wpłatą zaliczki rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej. W momencie nawiązanego połączenia przez komunikator Skype, oświadczeniu woli, potwierdzenia rezerwacji przez klienta, umowę o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy właścicielem a klientem uważa się za zawartą.

3. Po potwierdzeniu jednej z wymienionych rezerwacji zostanie przesłany klientowi e-mail, a w nim informacja ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do zapłaty Osobie Przekazującej Klucze całej reszty kwoty za zarezerwowany pobyt w zależności od sposobu rezerwacji.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zaliczkowej w terminie późniejszym niż 10 dni przed przyjazdem klient może zostać obciążony kosztami manipulacyjnymi w postaci opłaty za rezygnacje.

4a. Wysokość tej opłaty zależy od liczby dni pozostałych do zaplanowanej daty pobytu. Maksymalną wysokość opłaty za rezygnacje za anulowanie rezerwacji w danym dniu przedstawiono poniżej, z zastrzeżeniem że opłata ta nie będzie większa niż faktycznie poniesione koszty związane z anulowaną rezerwacją.

Liczba dni przed planowanym przyjazdem a Opłata za Rezygnacje

10 dni 5% wartości rezerwacji

9 dni 7% wartości rezerwacji

8 dni 9% wartości rezerwacji

7 dni 11% wartości rezerwacji

6 dni 12% wartości rezerwacji

5 dni 13% wartości rezerwacji

4 dni 14% wartości rezerwacji

3 dni 15% wartości rezerwacji

2 dni 16% wartości rezerwacji

1 dni 17% wartości rezerwacji

W przypadku nałożenia opłaty za rezygnacje o wszystkich szczegółach związanych z dokonaniem spłaty zadłużenia wobec krakowskienoclegi.pl, Klient zostanie powiadomiony listownie, mailowo lub telefonicznie, bądź tymi środkami łącznie.

5. Rezerwacja "LAST MINUTE".

Rezerwacja "last minute" to rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 10 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji), a właściciel apartamentu zaproponował ją w ofercie serwisu na określonych warunkach z rabatem. Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zaliczki w kwocie podanej w opisie obiektu noclegowego. Zaliczka może być uiszczona przelewem „on line”, kartą kredytową, lub na podane konto bankowe. Zaliczkę- przelew przy dokonywaniu wpłaty na konto bankowe, należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu złożenia oferty rezerwacji. Wraz z wpłatą zaliczki rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej. Potwierdzenie rezerwacji otrzymuje się pocztą elektroniczną (e-mail) lub SMS-em (wg życzenia) w ciągu 24 godzin od zarejestrowania zaliczki na koncie firmy krakowskienoclegi.pl, a wraz z nim wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu. Brak dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 24 godzin spowoduje automatycznie anulowanie dokonanej rezerwacji . Po tym czasie, brak dokonania przelewu, spowoduje automatycznie anulowanie rezerwacji. Wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji przez klienta pomniejszona o koszty manipulacyjne (Opłata za Rezygnacje). Wpłacona zaliczka może zostać przypisana na poczet innej rezerwacji jakich dokona klient krakowskienoclegi.pl. W dniu przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie noclegowym, klient jest zobowiązany zapłacić resztę kwoty za rezerwację osobie upoważnionej w obiekcie noclegowym. Ceny „Last Minute” ustalone są indywidualnie dla obiektu.

6. Jeśli rezerwacja wystąpi od godziny 17.00 w piątek do godziny 8.00 w poniedziałek, potwierdzenie liczymy 24 godziny od poniedziałku od godz. 8.00. W trakcie świąt oraz innych dni wolnych od pracy, potwierdzenie odeślemy licząc 24 godziny od pierwszego dnia roboczego od godziny 8.00. Jeśli potwierdzenie rezerwacji jest bezwzględnie konieczne w czasie weekendu lub w czasie dnia wolnego od pracy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów znajdującymi się w zakładce „Kontakt” w systemie rezerwacji krakowskienoclegi.pl.

7. W przypadku okresów świątecznych i tak zwanych “długich weekendów” wpłata zaliczki wymagana jest w ciągu 12 godzin.

8. Właściciel strony krakowskienoclegi.pl zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki do wyjaśnienia zaistniałych sytuacji w przypadku gdy:

-jest podejrzenie o blokowanie rezerwacji.

-w przypadku braku możliwości zrealizowania rezerwacji, w związku z próbą kontaktu z Klientem i braku odpowiedzi na te próby w ciągu 3 (trzy) dni.

- istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji.

9. W szczególnych przypadkach właściciel obiektu, może zażądać krótszego okresu wpłaty zaliczki, zmiany wysokości wpłaty zaliczki lub wpłaty kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenia na czas pobytu Klienta w apartamencie.

V. ROZDZIAŁ- ZMIANY W REZERWACJI

1. Zmiana terminu rezerwacji i liczby osób po wpłacie zaliczki można dokonać tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym lub innym obiekcie noclegowym.

2. Zmiany dokonuje się poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji. Po dokonaniu zmiany nowa rezerwacja przebiega w sposób identyczny jak przy pierwszej rezerwacji.

3. Możliwość zmiany liczby osób objętych rezerwacją przebiega identycznie jak w przypadku zmiany terminu rezerwacji. Zmiana liczby osób może spowodować zmianę ceny.

4. Przedłużenie terminu pobytu w danym obiekcie można przedłużyć dokonując kolejnej rezerwacji. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Klient powinien zgłosić do właściciela do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. W przypadku braku miejsc, właściciel nie będzie mógł potwierdzić przedłużenia pobytu.

5. Nowa cena jest kalkulowana zgodnie z obowiązującym w dniu dokonywania zmiany cennikiem danego obiektu.

6. Wpłacona kwota zaliczki podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji według liczby dni przed planowanym przyjazdem a Opłatą za Rezygnacje. Klient ma obowiązek poinformować o tym właściciela strony krakowskienoclegi.pl telefonicznie lub mailowo, niezwłocznie przed planowanym pobytem.

7. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym obiekcie dokonując kolejnej rezerwacji po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji zgodnie z punktem IV.REZERWACJA

8. Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana nastąpi na minimum 10 dni przed planowanym terminem rezerwacji. Zmiana dotyczy tego samego obiektu jak również długości pobytu. W chwili anulowania rezerwacji należy anulować początkową rezerwację, po czym dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie wpisując numer początkowo opłaconej rezerwacji. W momencie wybrania nowego terminu wypadającego w droższym sezonie niezbędne będzie dokonanie wyrównania różnicy w cenie. Uzupełnienie należnej kwoty następuje przy rozliczeniu za całość pobytu z osobą odpowiedzialną za klucze. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu (w miarę możliwości noclegowej w danej lokalizacji). W sytuacji przedłużenia pobytu, klient ma obowiązek poinformować o tym firmę krakowskienoclegi.pl telefonicznie lub mailowo.

9.Krakowskienoclegi.pl zastrzegają sobie prawo odmowy rezerwacji w przypadku braku miejsc w apartamentach, technicznej przerwy w użytkowaniu apartamentów oraz w przypadku zaistnienia innych przyczyn niezależnych od firmy, niewymienionych w regulaminie. Wówczas zaliczka- jeżeli została wpłacona- zostaje zwrócona Klientowi w całości.

VI. ROZDZIAŁ- PRZYJAZD I ODBIÓR KLUCZY

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych zgodnie z informacją zamieszczoną w systemie krakowskienoclegi.pl, dotyczącej konkretnego obiektu noclegowego.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty pieniędzy z tytułu umowy najmu także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, bez względu na przyczynę.

3.Klient po przyjeździe, po wpłacie osobie upoważnionej w obiekcie, reszty kwoty należnej z tytułu umowy najmu, będzie uprawniony do odbioru kluczy od tej osoby. Właściciel lub Firma nie wyda klucza osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających zagrożenie dla innych osób lub mienia.

4. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby przekazującej klucze najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Wprowadzić można się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

6. W szczególnych przypadkach osoba wydająca lub odbierająca klucze może potrzebować 2 godz. (słownie: dwie godziny) na dojazd do Klienta.

7. Klient po przyjeździe, po wpłacie kwoty należnej z tytułu umowy najmu, będzie uprawniony do odbioru kluczy.

VII. ROZDZIAŁ- POBYT I WYJAZD

1.Po przybyciu do obiektu noclegowego klient niezwłocznie powinien dokonać pozostałej opłaty za rezerwację, jeśli taka jest konieczna. Opłacona rezerwacja uprawnia klienta do korzystania z obiektu.

2. Zakwaterowanie klienta w obiekcie noclegowym polega na zawarciu umowy pisemnej między właścicielem obiektu noclegowego, a klientem. Osobą upoważnioną przez właściciela obiektu za zawarcie umowy może być osoba odpowiedzialna za klucze.

3. Po zawarciu wyżej wymienionej umowy między klientem a właścicielem obiektu następuje przekazanie kluczy.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminów związanych z pobytem oraz opuszczeniem obiektu noclegowego. Termin pobytu ustalony jest podczas rezerwacji dokonywanej w serwisie krakowskienoclegi.pl.

5. Godzinę wyjazdu należy ustalić z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient ma obowiązek poinformować tą osobę o dokładnej godzinie opuszczenia lokalu w momencie dokonywania zakwaterowania. Istnieje możliwość zmiany godzin zameldowania i wymeldowania po wcześniejszym uzgodnieniu tego z krakowskienoclegi.pl, właścicielem i z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

VIII. ROZDZIAŁ- OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient odpowiedzialny jest za realizację postanowień wynikających z tego Regulaminu. Klient odpowiedzialny jest również za osoby przebywające z nim w apartamencie. Naruszenie postanowień tego Regulaminu przez osoby przebywające z Klientem obciążają Klienta.

2. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie obiektu noclegowego, zamieszczonej na stronie www.krakowskienoclegi.pl. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie osoba upoważniona w obiekcie noclegowym za wydanie kluczy, może odmówić ich wydania. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu.

3.Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby upoważnionej do wydania kluczy o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką, w obiekcie noclegowym, podczas pobytu. Równowartość tych szkód pokrywa w całości klient, w formie określonej przez właściciela obiektu.

4.W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia . Osoby łamiące zakaz zostaną obciążone kosztami odświeżenia pomieszczenia – malowanie ścian i czyszczenie tapicerki meblowej.

5.W częściach wspólnych budynku zabronione jest spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych i środków odurzających.

6.W apartamentach zabrania się przebywania jakichkolwiek zwierząt (z wyłączeniem OPCJA PUPIL).

7.Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług apartamentu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów, kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

8.Gość apartamentu nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

9.Osoby zajmujące Apartament zobowiązane są do niezakłócania w rażący sposób spokoju innych osób zamieszkujących w sąsiedztwie. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

10.Zabrania się grilowania na balkonie Apartamentów.

11.Za szkody wyrządzone na terenie posesji, w tym dewastowanie zieleni, ścian budynku, urządzeń małej architektury na terenie ogrodu oraz zanieczyszczanie części wspólnych i posesji w pełni ponosi odpowiedzialność osoba najmująca lokal.

12. Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju utracenia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Rekompensata finansowa wynosi 100% kosztów poniesionych przez Apartament na naprawy uszkodzeń lub zakup wyposażenia plus dodatkowa rekompensata za utracone dochody z wynajmu.

13.Apartament może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Apartamentu wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę na osobie gości, pracowników Apartamentu albo innych osób przebywających w budynku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości i pozostałych mieszkańców posesji.

14.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie na jego prośbę będą odesłane na wskazany adres i na jego koszt.

15. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, zakres ten czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.

16.Klient jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

17.Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury otoczenia zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, wind.

18.Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela o powstałych uszkodzeniach w apartamencie bądź w jego wyposażeniu. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem w apartamencie/mieszkaniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.

IX. ROZDZIAŁ- PROMOCJE

1. RABAT- Właściciel danego obiektu może za pośrednictwem serwisu zaproponować klientowi niższą od standardowej cenę za dany pobyt w wybranym terminie na specjalnych warunkach rezerwacji. Z informacjami na temat cen promocyjnych oraz promocyjnych warunków rezerwacji można zapoznać się na stronie danego obiektu noclegowego.

2. LAST MINUTE-Rezerwacja "last minute" to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 10 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). Ceny „Last Minute” ustalene są indywidualnie dla obiektu

3. Właściciel serwisu ma prawo udzielić zniżki, klientom także w innych okolicznościach, niż te opisane powyżej, jeżeli uzna, że działanie klienta przyczynia się do promocji systemu.

X GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY

1. Wszystkie obiekty noclegowe prezentowane w serwisie są objęte Gwarancją Najlepszej Ceny na warunkach określonych w Regulaminie. Oznacza to że prezenatacja obiektu na stronie krakowskienoclegi.pl posiadają cenę nie wyższą niż promowane w innych serwisach.

XI. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NA INNĄ OSOBĘ

1. Dopuszczalne jest oddanie pełnomocnictwa wynikającego z dokonania rezerwacji należącej do Klienta innej osobie, jeżeli osoba ta bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki.

2. Klient zobowiązany jest do poinformowania krakowskienoclegi.pl o dokonanych zmianach oraz do przekazania wszystkich wymaganych danych personalnych osoby, która przejmie prawa i obowiązki dotyczące rezerwacji.

XII. ROZDZIAŁ- POBYT DZIECKA DO LAT 5 BEZ OPŁAT (OPCJA DZIECKO)

1. W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 5, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli.

2. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny.

3.W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych wiekowo do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

4. Dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację.

5. Konieczne jest zaznaczenie w „uwagach” w formularzu rezerwacyjnym ilości dzieci, których pobyt traktowany jest jako pobyt bezpłatny. Podając liczbę dzieci należy zaznaczyć także ich wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

XIII. ROZDZIAŁ- POBYT Z PUPILEM (ZWIERZĘ) ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ (OPCJA PUPIL)

1. Jeżeli na stronie internetowej danego obiektu nie zaznaczono inaczej, nie ma możliwość zabrania ze sobą zwierząt.

2. Możliwość pobytu zwierzęcia i opłatę za dobę w obiekcie noclegowym ustala właściciel obiektu.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę.

4. Informacje dotyczące pobytu ze zwierzęciem oraz cena powinny być podane na stronie danego obiektu w opisie lub uwagach. Opłata za zwierzę nie jest wliczana do pełnej kwoty rezerwacji i powinna zostać uregulowana w momencie przybycia do obiektu i odbioru kluczy.

5. Klient w pełni odpowiada (w tym finansowo) za wszelkie wyrządzone przez zwierzę szkody. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o metodzie i kwocie rekompensaty.

XIV. ROZDZIAŁ- WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

1. Okoliczność ta może mieć miejsce wówczas gdy następują ciężkie do przewidzenia sytuacje, których efektów nie można natychmiast naprawić konwencjonalnymi środkami.

2. Właściciele zastrzegają sobie prawo wystąpienia do klienta z propozycją o dokonanie zamiany zarezerwowanego obiektu na inny wolny obiekt. W takiej sytuacji klient decyduje, czy chce skorzystać z zaproponowanego mu obiektu. Jeśli nie, to wówczas kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

3. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji , w sytuacji wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej. Obowiązuje to również w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo własne Klienta lub jego mienia, z przyczyn niezależnych od firmy krakowskienoclegi.pl nie będzie mogło być zapewnione. Klientowi zostaną zwrócone poniesione opłaty, z odliczeniem kwot należnych za usługi już wyświadczone

XV. ROZDZIAŁ- REKLAMACJE I SPORY PRAWNE

1. W razie niezgodności umowy klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres biuro@krakowskienoclegi.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby, która dokonuje reklamacji wraz z opisem sprawy której dotyczy.

2. Właścicielowi serwisu przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 

3. W przypadku zdarzenia podczas którego jakiekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.


XVI. ROZDZIAŁ- PRAWO WŁAŚCIWE

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

2. Spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu noclegowego.

 

 

 

 tel 660 418 480 

Krakowskie Noclegi - wszystkie prawa zastrzeżone